maturskiradovi

Seminarski, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski, diplomski rad, diplomski radovi, maturski ,maturalni radovi

Seminarski, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski, diplomski rad, diplomski radovi, maturski ,maturalni radovi

maturskiradovi | 29 Mart, 2010 14:20

Naš rad obuhvata izradu seminarskih, diplomskih, maturskih, magistarskih radova na srpskom, hrvatskom, francuskom, španskom ili engleskom jeziku iz svih oblasti ekonomije, menadžmenta i biznisa i svih drugih oblasti:

Izrada seminarskih, maturskih, diplomskih, master, mba i drugih stručnih radova na zadatu temu;
Biznis planova i investicionih programa;
PowerPoint prezentacija;
Word dokumenata i obrada teksta;
Excel kalkulacija;
CV, motivaciona pisma, propratna pisma, ugovori i ostali poslovni dokumenti
na srpskom, hrvatskom, engleskom ili francuskom jeziku.
Prevodi tekstova sa engleskog, francuskog..
diplomski
 
Ukoliko traženi rad ne pronadjete na našem spisku, obratite nam se za izradu novog rada, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Oslobodite vaše vreme za druge aktivnosti, a nama prepustite izradu Vašeg rada. Kvalitet, cena, sigurnost, poverenje – osobine su koje nas pokreću. Sa nama ste na pravom putu. Posetite nas na:
 
http://www.maturskiradovi.net/cr/diplomski-radovi.html
http://www.maturski.net/
http://www.maturski.org/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.essaysx.com/

 
Takođe, na stranicama pronađite i tutorijale, referate, primere radova, prepričane lektire, vesti, čitaonicu …


Na ovom sajtu ste u prilici pronaći preko 10.000 radova iz raznih oblasti: ekonomija (menadzment, marketing, financija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, ...), informatika (internet, informacijske tehnologije, softver, hardver, operacijski sustavi, baze podataka, programiranje, informacijski sustavi, računalne mreže, ...), biologija i ekologija, filozofija, istorija, geografija, fizika, hemija, književnost, matematika, likovno, psihologija, sociologija, ostali predmeti (politika, saobracaj, masinstvo, sport, muzika, arhitektura, pravo, ustav, medicina, engleski jezik, .. .).

Posetite nas na nekom od naših sajtova ili nam pišite na mail:
maturskiradovi.net@gmail.com 
 
 
ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Abs banka bankarski poslovi,elektronsko poslovanje, i ugovori
B2c (business-to-consumer)  model poslovanja
Bankarski automati za izdavanje gotovine - identifikacioni sistemi
Bezbednost elektronskog poslovanja
Biznis to biznis (posao - posao)model elektronske trovine
C2c (consumer-to-consumer)
Digitalno bankarstvo u poljskoj - internet bankarstvo
E-bank
Ekonomska integracija
El bankarstvo i platne kartice
Elektronska pošta - elektronsko poslovanje
Elektronska trgovina
Elektronska trgovina- legal&general group
Elektronski biznis - ekonomija
Elektronski novac
Elektronski novac - diplomski
Elektronsko bankarstvo
Elektronsko bankarstvo - elektronsko poslovanje
Elektronsko bankarstvo - menadžment informacioni sistemi
Elektronsko bankarstvo -12
Elektronsko bankarstvo 2
Elektronsko bankarstvo1
Elektronsko bankarstvo11
Elektronsko i internet poslovanje
Elektronsko poslovanja i ekonomija
Elektronsko poslovanje
Elektronsko poslovanje - ekonomija
Elektronsko poslovanje - informatika
Elektronsko poslovanje - kancelarijsko poslovanje
Elektronsko poslovanje - menadžment
Elektronsko poslovanje  u menadzmentu
Elektronsko poslovanje ii
Elektronsko poslovanje-15
E-marketing
E-poslovanje izmedju preduzeca
Estetika i upotrebljivost elektronskog poslovanja
E-trgovina
Internet bankarstvo
Internet preduzeca - elektronsko poslovanje
Kompjuterski kriminal
Korišćenje internet servisa u elektronskom
Pametne kartica licna karta
Pametne kartice za placanje
Platne kartice
Platne kartice 2. deo
Platne kartice -diplomski rad
Platni promet
Poverenje potrosaca u on-line kupovinu
Primena elektronskog poslovanjakroz poslovanje agencije 4all - elektronsko poslovanje 2
Primena elektronskog poslovanju u realnom problemu-19
Primena inteligentnih metoda u ebusinessu - elektronsko poslovanje
Projektovanje sistema za naplatu servisa putem eftpos terminalima
Rudarenje podataka (data mining) - elektroničko poslovanje
Seminarski informacioni sistemi - elektronsko poslovanje
Sigurnosni aspekti zastite elektonskog poslovanja - elektronsko poslovanje
Sistemi on-line plaćanja - elektronski biznis
Tehnološke mreže u elektronskoj komunikaciji i poslovnim transakcijama-diplomski rad
Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad
Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad - najbolji
Trgovina putem interneta - elektronska trgovina

EKONOMIJA - menadzment finansije      
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
Adižesova metodologija odlučivanja - poslovno odlučivanje
Akcije
Akcije 3
Akcionarsko drustvo 3
Akcionarsko drustvo i privatizacija-11
Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Ambijent i fizicko okruzenje u procesu prodaje
Analiza tražnje
Analiza trzista - definisanje, tipovi, ciljevi, dimenzije i mogućnosti
Berze - ekonomija
Bezgotovinsko i elektronsko plaćanje - poslovna ekonomija
Biznis vs globalizacija - ekonomija
Blagajna
Budzet
Budžet - ekonomija
Budžet kao faktor preraspodele nacionalnog dohotka - ekonomija
Budžetske procedure - utvrðivanje i naplata javnih prihoda - bankarstvo
Cefta
Cena i medjunarodni marketing program - ekonomija
Cijena električne energije
Comesa – zajedničko tržište istočne i južne afrike - međunarodna ekonomija
Da li je mihajlo petrovic alas bio i ekonomista
Definisanje monopola
Delo paula krugmana - ekonomija
Devizna tržišta
Dinamicka analiza preduzeca x - ekonomija
Diplomatija nevladinih organizacija - ekonomija
Direktne strane investicije - medunarodna ekonomija
Diskontni i eskontni faktor
Domacinstva kao ekonomski subjekti
Domacinstva kao ekonomski subjekti2
Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak
Dugorocni izvori finansiranja
Ekonomicnost
Ekonomija - zavisnost troškova od korišæenja kapaciteta -10
Ekonomija (konkurencija)
Ekonomija i društvo
Ekonomija kapitala i fin. razvoja - ekonomija
Ekonomija-globalna kriza -promjene 1
Ekonomija-globalna kriza -promjene 2
Ekonomija-globalna kriza -promjene 3
Ekonomista kao naucnik
Ekonomska analiza troškova - ekonomija
Ekonomska kriza u svetu
Ekonomska unija
Ekonomske dezintegracije i bivše socijalističke zemlje - medjunarodna ekonomija
Ekonomske integracije
Ekonomski ciklusi
Ekonomski principi reprodukcije
Ekonomski zakoni = osnovi ekonomije
Ekspoatacija zeleznice - saobracaj
Eskontovanje
Faktori konkurentnosti preduzeća - organizacija grafičkog preduzeća
Fenomen ekonomske nejednakosti u srbiji
Fenomen globalizacije i njene protivrečnosti
Financijska kriza u sad-u 2007 – 2008.g.
Finansijska tržišta i osnovni finansijski instrumenti - ekonomija
Finansijske prevare i obmane u javnom sektoru
Finansijski instrumenti
Finansijsko planiranje
Fiskalna ekonomija i javni sektor monetarne i javne finansije
Fjučersi - finansije preduzeća
Franšizing - seminarski
Funkcije potrosnje u savremenoj makroekonomiji
Funkcionisanje svetskog tržišta i svetske privrede
Geneza organizacije i  klasične škole organizacije
Geopolitika
Globalizacija
Globalizacija diplomski rad
Globalizacija i medjunarodno poslovanje
Globalizacija i zemlje u tranziciji - ekonomija
Globalizacija svetske privrede - nova evropska  ekonomija
Globalizacija.
Globalizacija-sociologija seminarski
Globalna harmonizacija polaganja računa
Globalna harmonizacija polaganja racuna i  etički aspekt   finansijsko-računovodstvenog izveštavanja i revizije
Globalna konkurencija i globalno poslovanje
Hartije od vrednosti - ekonomija
Industrijska revolucija
Industrijska tehnološka revolucija - makroekonomija
Inflacija
Inflacija - ekonomija
Inflacija - makroekonomija
Inflacija seminarski rad
Inflacija ver 2 - ekonomija
Inflacija ver 3 - ekonomija
Inflacija ver 4 - ekonomija
Informacione tehnologije u biznisu
Instrumenti monetarne politike
Internacionalna makroekonomska politika
Internet ekonomija u uslovima svetske krize
Investicije
Investicioni fondovi u srbiji
Inženjerska ekonomija
Inzenjerska ekonomija - industrijski kapital i profit
Istorijat i motivi nastanka korporacije-12
Istorijat revizije - ekonomija
Istorijski razvoj novca - monetarne i javne finansije
Javni prihod
Javni sektor u ekonomiji
Kadrovska politika i službenička etika
Kadrovska politika i sluzbenicka etika - sluzbenicko poslovanje
Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi
Kamatna stopa u monetarnoj ekonomiji - monetarna ekonomija
Kapital preduzeca - ekonomija
Kapital preduzeca - finansijko poslovanje preduzeća
Karakteristike i dometi monetaristicke ekonomske teorije
Keynesijanska i monetarna politika - makroekonomije
Koliko su povezane ekonomske i matematicke nauke
Komisija za zastitu konkurencije
Konvertibilnost valuta
Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16
Korupcija-12
Korupcija-12-ek
Krediti - finansije
Kultura drustvo i pojedinca - ekonomika industrije
Kupac - marketing
Kvantitativni ekonomski i finansijski  modeli biznisa
Liberalizam i globalizacija1
Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Licenca
Licna vlast
Lizing
Lizing 2
Lizing kao način finansiranja   preduzeća
Lizing sa poredjenjem
Makroekonomija - nacionalni dohodak i njegova raspodela
Makroekonomski bilansi,tržište dobara i makroekonomska ravnoteža
Makroekonomski identiteti
Mala i srednja preduzeća  - ekonomika i organizacija poslovanja
Mali, sredni i golemi pretprijatija (so statistički podatoci) - ekonomija
Marksova misao-osnovi ekonomije-16
Marsalijanska škola
Masovna otpustanja radnika kao posledica globalne ekonomske krize
Medjunarodna ekonomska politika
Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta
Medjunarodne finansije i monetarna politika
Medjunarodne finansijske organizacije - medjunarodna ekonomija i finansije
Medjunarodno kretanje kapitala - ekonomija
Medjunarodno trziste kapitala ii
Međunarodna ekonomija
Međunarodne finansije-uvoz - izvoz kapitala-diplomski
Međunarodni dokumentarni akreditivmeđunarodni dokumentarni inkasomađunarodna bankarska doznaka - bankarstvo
Međunarodni monetarni fond  (mmf) kao jedna od glavnih institucija globalne ekonomije
Međunarodno poslovanje
Metodi prikupljanja podataka - ekonomija
Mjesto i uloga finansijskog trzista - tržište novca i kapitala
Mobing kao nacin neetickog poslovanja
Mobing kao vid patoloske komunikacije
Monetarna politika u funkciji oblikovanja razvojnih tokova - ekonomija
Monopol
Monopol i monopolisticka konkurencija
Monopoli - ekonomija
Monopolistička konkurencija
Monopolisticka konkurencija - ekonomija
Monopolisticka konkurencija - mikroekonomija
Monopolistička konkurencija - mikroekonomija
Monopolistička konkurencija i oligopol - mikroekonomija
Nacionalna ekonomija ekonomija
Nacrt strategije održivog razvoja  republike srbije
Napuštanje sistema valutnog odbora u tranzicionim ekonomijama -ekonomija
Nastanak i razvoj ekonomije - osnovi ekonomije
Nepotpuna konk,monopol,oligopol
Nepotpuna konkurencija - monopol, oligopol i monopolistička konkurencija - ekonomija
Neprofitni sektor u srbiji - nevladine organizacije
Nevrabotenost i inflacija - ekonomija
Nezaposlenost - ekonomija
Nezaposlenost u vojvodini
Nikolo makijaveli vladar
Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku
Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku - rad
Novac
Novac - ekonomija
Novac - osnovi ekonomije
Novac - uvod u ekonomiju
Novac i poslovno bankarstvo - osnovi ekonomije
Novac i savremeni problemi novcanog opticaja-diplomski rad
Novac kao specificna roba banaka - torija novca, bankarstvo
Obračun periodičnog rezultata metodom ukupnih troškova
Obveznice
Odnos interne kontrole, interne revizije i revizije
Odnosi s javnoscu
Oligopol i monopolistička konkurencija - mikroekonomija
Opadanje americke moci
Oporezivanje off shore biznisa
Oporezivanje off shore biznisa 1
Optimizacija proizvodnog procesa
Oracle corporation e-business e-valuator  - internet ekonomija
Organizacija -služba - sektor operativne pripreme
Ortačko društvo
Ortačko društvo 2
Osiguranje robe u prometu - ekonomija
Osnove finansija - novac i konvertibilnost
Osnovi ekonomije - monopolisticka nepotpuna konkurencija
Osnovi ekonomije - opšti metodološki principi i njihova primena u ekonomiji
Osnovne karakteristike deficitarnog budžetskog finansiranja - fiskalna ekonomija
Osnovne karakteristike međunarodne finansijke korporacije - ekonomija
Outsourcing - ekonomija
Persijski zaliv - nafta i rat
Perspektiva razvoja zemalja u tranziciji - makroekonomija
Pojam i karakteristike ugovora o lizingu
Pojam i vrste preduzeca - poslovna ekonomija
Pojam i znacaj globalizacije - ekonomija
Pojam i značaj investicija i primjena statičkih metoda u ocjeni  efikasnosti  investicionih ulaganja
Pojam trzista i instrumenti trzista kapitala
Pojam tržišta i instrumenti tržišta kapitala
Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu - ekonomija
Ponasanje turistickih potrosaca
Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta
Ponuda, tražnja i elastičnost - ekonomija
Postavke ekonomskog blagostanja
Postindustrijsko drustvo-15
Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16
Poverenje, uprava i performanse
Pozitivne i negativne strane globalizacije - globalna ekonomija
Pozitivni aspekti globalizacije-dubai
Prag rentabilnosti
Pravila finansiranja original
Pravo konkurencije - ekonomija
Pravo konkurencije - poslovno pravo
Predmet i razvoj politicke ekonomije
Preduzetništvo i inovativnost
Preduzetnistvo javno preduzeće »komunalac« novi bečej
Preduzetnistvo -program razvoja proizvoda baziran na inovaciji a.d.”polet” igk
Preduzetnistvo u srbiji
Prirodnopravne teorije
Pristup alokacije potrošnje i štednje u vremenu irvinga fišers
Privredna društva - ekonomija
Privredni razvoj zemlje
Privredno udruživanje na teritoriji republike srbije
Prodaja kapitala putem javne aukcije2
Produktivnost rada - mikroekonomija
Proizvod sa aspekta marketinga - osnove ekonomije biznisa
Proizvodni kapital i profit
Proizvodni kapital i profit - ekonomija
Rad i podela rada kao osnova razvoja coveka i drustva
Raspodela dobiti i politika dividendi 1
Raspodela troskova na podsisteme
Razvoj na pazarot na drzavni hartii od vrednost - ekonomika
Regionalni razvoj (izučavanje, značaj organizacije, primjeri) - ekonomija
Rentabilnost kao pokazatelj ekonomske uspesnosti
Rezultat poslovanja preduzeca - ekonomija
Rimjena integrala u eknomiji
Robna   dokumentacija  u  vezi  sa  snabdijevanjem  prodavnice   robom - ekonomija
Ruralna ekonomija i agrobiznis
Savet ministara eu - ekonomika evropskih integracija
Savremena tehničko - tehnološka revolucija i   društvene promene - ekonomija
Savremena tehničko - tehnološka revolucija i društvene promene - ekonomija
Savremeni komunikacijski sistemi1
Savremeni privredni sistem
Sengenski sporazum
Siromaštvo u srbiji  - ekonomija
Skripte - mikroekonomija
Slozena alokacija resursa
Stanovnistvo i privredni razvoj nase zemlje - nacionalna ekonomija
Stav studenata ekonomskog fakulteta subotica,  odeljenje u novom sadu, o odlasku na rad u inostranstvunakon završetka studija - statistika
Strana ulaganja u bih - eng
Strane direktne investicije - ekonomija
Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja - makroekonomija
Strani ulagac
Strategija makroekonomske stabilizacije-devizni kurs
Stratesko uvodjenje - ekonomija
Suprotnosti svetskog ekonomskog razvoja
Sustina i funkcije novca
Suština upravljanja zalihama - ekonomija
Svetska banka
Svetska ekonomska kriza 1929
Svetska trgovinska organizacija – sto - ekonomija
Svetske ekonomske krize od 1929 do danas-diplomski rad
Svjetska banka - poslovna ekonomija
Swot analiza
Swot analizukompanije montenegro airlines
Tehnike komercijalnog poslovanja- kalkulacije komercijalnog poslovanja
Tehno – ekonomska analiza proizvodnje ureznika um m20 - inženjersko ekonomska analiza
Tehno-ekonomska analiza proizvodnje ureznika - inženjersko-ekonomske analize
Tehnologija bar kodova u skladisnim sistemima - ekonomija
Teorija globalizacije - makroekonomija
Teorija igara
Teorija igara - teorija cena
Teorija novca i bankarstva-vodjenje montarne politike
Teorija troškova i teorija ponude
Teorije i koncepti institucionalnih promena
Terorizam
Trendovi na globalizovanom finansijskom tržištu
Trgovina bez granica
Trgovina ljudima – problem na globalnoj razmeri
Troškovi i utrošci
Troškovi proizvodnje - mikroekonomika
Troskovi, ponuda i profit
Tržišne strukture
Trziste - ocr plus prelom - makroekonomija
Trziste i mehanizam njegovog ispoljavanja - makroekonomija
Trziste kapitala
Tržište kapitala
Trziste kapitala - ek
Trzizte kapitala
Turistička agencija i šire okruženje - turistički tehničar
Učesnici na tržištu novca - tržište novca
Uloga krive ponude - ekonomija
Uloga marketinga - ekonomija
Unakrsna elastičnost tražnje - ekonomija
Upravljanje skladištenjem - ekonomija
Upravljanje troškovima - ekonomija
Upravljanje zalihama - ekonomija
Upravljanje zalihama upotrebom spreadsheet
Usluge u savremenoj ekonomiji
Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava
Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji-diplomski rad
Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp) - diplomski rad
Utvrđivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje
Utvrðivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje
Uvoz i izvoz usluga - međunarodna ekonomija i finansije
Valutni derivati - ekonomija
Vertikalna podela funkcija - horizontalna - vertikalna
Vidovi globalizacije - globalna ekonomija i poslovna diplomatija
Virtuelna trzista-ekonokija-11
Visoki troskovi niskih cena
Visoko razvijene zemlje i svjetsko trziste
Vitalni koeficijent u srbiji - ekonomija
Vremensko razgranicenje rashoda
Vrste i funkcije tržišta - makroekonomija
Vrste investicija i pokazatelji efikasnosti investicija
Web prezentacija firme
Zadruga - ekonomiija
Zastita prava potrosaca
Znacaj znanja u novim uslovima ekonomskog razvoja - andragogije
 
Powered by blog.rs